Podmínky a pravidla webu lgfans.cz

 1. Tento dokument stanovuje závazná pravidla a podmínky využívání služeb webu www.lgfans.cz, provozovaného fyzickou osobou – Michalem Petráčkem (dále jen provozovatel).
 2. Provozovatel neshromažďuje osobní údaje uživatelů, které uvádí zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 sb.
 3. Server lgfans.cz je informační server o mobilních zařízeních, zejména tzv. smartphonech.
 4. Všichni návštěvníci serveru lgfans.cz mohou zdarma prohlížet veškerý veřejný obsah serveru, mohou používat aktivní prvky (anketu apod.) a mohou také vkládat příspěvky do komentářů a do diskuse, ovšem pouze za předpokladu, že příspěvky jsou v souladu s těmito podmínkami a pravidly.
 5. Každý uživatel se může registrovat. Pokud tak učiní, získává další práva a možnosti popsané v následujících dvou bodech. Pokud se uživatel zaregistruje, je jeho registrace platná na celé síti webů: www.htcmania.cz, www.lgfans.cz, www.samsungfans.cz, www.sefans.cz, www.nokiafans.cz a www.applefans.cz. Pod svým uživatelským jménem (které je mu na všech těchto webech po registraci vyhrazeno) a heslem se tedy může přihlásit do kteréhokoliv z těchto webů. Provozovatel se však zavazuje, že dokud uživatel nebude na každém konkrétním webu aktivní, nebude na příslušném webu žádná zmínka o existenci jeho uživatelského účtu. Provozovatel se dále zavazuje, že nezveřejní ani nepředá třetí osobě uživatelův e-mail, pokud tak sám neučiní uživatel např. při vložení příspěvku či komentáře.
 6. Registrovaný uživatel má možnost vkládat na server uživatelské recenze. Podmínkou využívání služeb serveru lgfans.cz a tedy vkládáním jakýchkoliv informací je dodržování těchto podmínek, zákonů ČR a slušnosti. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat veškeré recenze a příspěvky, které tato základní pravidla porušují. Jako opatření proti přestoupení těchto pravidel si provozovatel vyhrazuje právo zablokování účtu uživatele, či jeho IP adresy.

  Je přísně zakázáno vkládat na server jakékoliv informace či materiály, které jsou pod ochranou autorských práv jiné osoby, než je sám uživatel, které je vkládá. Vložením informací či materiálů uživatel prohlašuje, že je autorem těchto informací či materiálů a dává souhlas k jejich zveřejnění na serveru lgfans.cz

  Provozovatel si také vyhrazuje právo smazat jakoukoliv recenzi, příspěvek či komentář bez udání důvodu.
 7. Registrovaní uživatelé mají navíc možnost komunikovat mezi sebou prostřednictvím PM (soukromých zpráv). Je přísně zakázáno používat tohoto komunikačního kanálu pro nezákonné šíření dat a materiálů.
 8. Stejná pravidla jako pro registrované uživatele platí i pro všechny ostatní návštěvníky serveru, zejména pak při vkládání příspěvků mezi komentáře nebo do diskuse. Neregistrovaní uživatelé nemají možnost na server vkládat uživatelské recenze a ani nemohou posílat soukromé zprávy.
 9. Uživatelské recenze budou zveřejněny na dobu neurčitou. Provozovatel se nezavazuje k žádné minimální době, po kterou bude recenze zveřejněna. Bude-li mít uživatel zájem o smazání konkrétní recenze, může tak provést v administraci svého účtu po přihlášení. Data jsou systémem vymazána z databáze ihned.
 10. Provozovatel nenese odpovědnost za data zveřejněná uživatelem v uživatelských recenzích a ani v příspěvcích v komentářích a diskusi; odpovědnost za ně má uživatel, který je na server vložil.
 11. Uživatel je povinen si chránit své přihlašovací údaje ke svému účtu a neposkytovat je dál.
 12. Je-li kdekoliv na serveru uvedeno, že uživatel určitým krokem souhlasí s „podmínkami“, „pravidly“, nebo „podmínkami a pravidly“, myslí se tím vždy právě tento dokument na adrese http://www.lgfans.cz/podminky/, není-li uvedeno jinak.
 13. Provozovatel nenese odpovědnost za činnost uživatelů a jejich způsob, jakým využívají server lgfans.cz. Provozovatel také nenese odpovědnost za následky spojené s využíváním serveru lgfans.cz, a to následky jak přímé tak nepřímé.
 14. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů vyvíjet, upravovat či měnit server lgfans.cz
 15. Provozovatel je oprávněn rozesílat uživatelům e-mailové zprávy, které budou uživatele informovat o změnách, akcích a novinkách na serveru lgfans.cz
 16. Provozovatel je také oprávněn rozesílat všem uživatelům reklamní e-mailové zprávy, nejvýše však 2 zprávy měsíčně.
 17. Uživatel dává užíváním serveru lgfans.cz, registrací i vložením recenze, příspěvku či komentáře souhlas s těmito podmínkami. Provozovatel může tyto podmínky kdykoliv měnit. Pokud uživatel nesouhlasí s podmínkami serveru, může zažádat o zrušení jeho uživatelského účtu a to zasláním příslušné žádosti na e-mail info@lgfans.cz.